0 0 0

gs.l - 弦(Acoustic Version)

沐子
10月前 179

[baplayer]https://music.163.com/#/song?id=2080484168[/baplayer]

歌词

[00:00.000]gs.l - 弦(Acoustic Version)

[00:00.189]作词:gs.l

[00:01.841]作曲:gs.l

[00:03.626]编曲:FIJIDAYTONA500&AaronGwin

[00:05.734]my tracks worth a rolie

[00:14.084]Saturday

[00:14.980]But why are you crying

[00:17.850]天都灰了话都成了多余

[00:21.744]巴掌扇不出我任何反应

[00:25.465]别在角落哭

[00:29.361]凋落前枯萎

[00:33.073]都伤痕累累

[00:36.969]却不再依偎

[00:45.342]打在地上的泪滴/碎了的玻璃

[00:49.274]没演完的儿戏/我丢进垃圾堆里

[00:52.994]打在地上的泪滴

[00:59.962]电话里说你要离开

[01:03.779]我不奢求谁能理解

[01:07.445]哪一片颜色在掩盖

[01:11.308]留给我的只有回忆

[01:15.217]爱 就让她忘了吧

[01:19.030]用笑掩盖住伤疤

[01:22.889]又有谁不说谎话

[01:26.638]让我随时间消化

[01:45.936]Saturday

[01:46.608]But why are you crying

[01:49.198]天都灰了话都成了多余

[01:53.210]巴掌扇不出我任何反应

[01:56.968]别在角落哭

无损下载

https://pan.baidu.com/s/1VMY9sNcN9VCtvdXc96rdng

提取码

歌词下载

https://pan.baidu.com/s/1v43sLSQjTqBlPs-eHbTOtw

提取码

TAGS

请先登录后发表评论!

最新回复 (0)

    暂无评论

返回
请先登录后发表评论!