Adoreya - 直到清晨黄昏(sample this)

沐子
329 1

[baplayer]https://music.163.com/#/song?id=2062401413[/baplayer]

歌词

[00:00.00] Adoreya - 直到清晨黄昏(sample this)

[00:00.00] 作曲 : RJ PASIN

[00:01.00] 编曲 : Adoreya

[00:40.08]“什么 才是 夏天呢?

[00:44.03]是清澈 流动的水

[00:46.94]是跳跃的碎金

[00:51.05]是流云是蝉鸣

[00:51.45]是 暴风是骤雨

[00:57.11]是 落日

[00:59.06]是我和你,坐在 晚风里 ”

[01:49.37]——《夏日序言》

无损下载

https://pan.baidu.com/s/1iDaTmfuosIkL2KlLWwHBnw

提取码

歌词下载

https://pan.baidu.com/s/1Az_QareToj1PDUnBkhz_iA

提取码

TAGS

最新回复 ( 1 )
 • 沙发
  0
  很好听,感谢分享!!!
 • 回帖
 • 游客
  沙发

  您需要登录后才可以回帖

  立即登录 立即注册