Lil笑笑 - 一念关山

晴空 2023-10-23 85


歌词

[00:00.00] Lil笑笑 - 一念关山

[00:00.00] 作词 : 芮英杰

[00:00.80] 作曲 : 芮英杰

[00:01.60] 编曲 : 卡其漠罗洋/王灏

[00:02.40] 制作人 : 芮英杰

[00:03.20] 混音 : 任天宇

[00:04.00] 和声 : 刘海丰

[00:04.80] 封面 : 灭害灵

[00:05.60] 发行 : 冯昌榆

[00:06.40] 出品 : 刘家泽

[00:07.20] 制作公司 : 匠心音乐/潮汐文化

[00:08.00] OP : 匠心音乐

[00:08.81]

[00:24.98]秋风掠过边塞

[00:26.95]城墙内外

[00:28.26]是谁在等待

[00:31.61]落叶一片片

[00:33.67]将思念隔开

[00:37.03]

[00:37.89]黄沙漫过人海

[00:39.78]企图掩埋

[00:41.12]世间的黑白

[00:43.96]有谁又能够

[00:46.64]置身事外

[00:50.00]

[00:50.67]大雨倾盆而来

[00:52.71]洗净阴霾

[00:53.80]将云雾推开

[00:56.80]揭开一抹血色

[00:59.27]将人心覆盖

[01:02.38]

[01:03.36]江山大雪皑皑

[01:05.53]烽火楼台

[01:06.72]谁能解岁月无碍

[01:09.79]慕然回首间

[01:12.25]灯火阑珊

[01:15.79]

[01:16.10]你行舟

[01:17.02]千里之外

[01:18.38]万里云台

[01:19.43]为谁踏关山而来

[01:22.25]探身只待云开

[01:24.75]落一地尘埃

[01:28.08]

[01:28.86]你执剑

[01:30.02]一入江海

[01:31.00]一念黑白

[01:32.22]为谁争一世自在

[01:35.39]得谁的青睐看繁花盛开

[01:41.72]

[01:54.81]大雨倾盆而来

[01:56.45]洗净阴霾

[01:57.67]将云雾推开

[02:00.78]揭开一抹血色

[02:03.30]将人心覆盖

[02:06.34]

[02:07.74]江山大雪皑皑

[02:09.35]烽火楼台

[02:10.64]谁能解岁月无碍

[02:13.89]慕然回首间

[02:16.05]灯火阑珊

[02:19.57]

[02:19.90]你行舟

[02:21.04]千里之外

[02:22.26]万里云台

[02:23.36]为谁踏关山而来

[02:26.55]探身只待云开

[02:28.45]落一地尘埃

[02:32.62]

[02:32.92]你执剑

[02:33.97]一入江海

[02:35.09]一念黑白

[02:36.25]为谁争一世自在

[02:39.42]得谁的青睐看繁花盛开

[02:45.49]

[02:45.88]你行舟

[02:46.81]千里之外

[02:47.90]万里云台

[02:49.09]为谁踏关山而来

[02:52.21]探身只待云开

[02:54.05]落一地尘埃

[02:58.05]

[02:58.34]你执剑

[02:59.55]一入江海

[03:00.64]一念黑白

[03:01.83]为谁争一世自在

[03:05.08]得谁的青睐看繁花盛开

无损下载

https://pan.baidu.com/s/1pbgXwm2KgCqvqMwTfY1gDA

提取码

百度云下载

https://pan.baidu.com/s/1hE5IzXaN26qeW4bExDb0BQ

提取码

歌词下载

https://pan.baidu.com/s/1LBZehtymF7rPLSH39Nx8wg

提取码

TAGS


最新回复 (0)
返回
发新帖